poctivost vs. detail vs. lidskost

Téměř ve všech příspěvcích se věnuji poctivosti nebo detailu. Tím vyznačuji a vyhraňuji náš směr, který je pro nás, potažmo pro Vás, velmi důležitý. Za každých okolnosti je v našem zájmu předávat automobil ku představám majitele, pro jeho nadšení a radost. Upřímně a ruku na srdce, určitě se i nám stalo, že jsme předali automobil, jenž neodpovídal představám majitele. Ať už se jednalo o nedorozumění pří výběru programu, nedostatek času, špatné podmínky (tma, déšť, aj.) nebo v konečném výsledku i chybný krok našeho týmu. I přesto, že klademe v našem týmu největší důraz na preciznost, může se stát (ale nemělo by se) jakákoli drobnost, jenž pokazí výsledek a konečnou radost.

Například okna jsou velmi ošemetná, za denního světla nebo za umělého světla a k tomu třeba sluníčko – vždy se dají objevit nové detaily, na kterých se dá pracovat. Stále se zdokonalujeme – postupy, vybavení, chemie, proškolení, aj., tak, aby těchto lidských prohřešků bylo méně a méně. Jsme “jen” lidé! – to není omluva ale cesta k celoživotnímu zdokonalování sama sebe = výsledku konečné práce.

 

 

Jiří Nečas

Jdete s námi? Share on Facebook

Poctivost podnikání!

Stále a dokola se osobně zamýšlím nad poctivosti podnikání a především nad jeho významem pro společnost. Osobně jsem začal podnikat ihned po střední škole (přibližně s půlročním zaměstnaneckou “pauzou”) a nejatraktivnější důvody jsem vkládal do:

  • svoboda
  • vlastní pravidla
  • neexistující limity (čas, finance, inspirace, změny, inovace, růst, aj.)

příjmový pokladní doklad

Read more

Jdete s námi? Share on Facebook